Aventures | Generals
"Res no uneix tant com una bestiesa compartida" - Joan Fuster
+ aventures
CAVALCADA SANT ANDREU - LA SAGRERA
Els últims anys hem col·laborat amb les comissions de festes de Sant Andreu i La Sagrera i amb el Districte de Sant Andreu en l’organització de la cavalcada de reis. Aquesta cavalcada l’organitzen des de fa molts anys les entitats del barri i la nostra aportació consisteix a complementar-la amb elements artístics en diferents punts del recorregut: un espectacle a l’arribada dels reis a la Plaça de l’Estació, a la Plaça Orfila i a la Plaça Masadas, així com un element mòbil que obre la columna de la cavalcada i que acompanya a l’emissari reial, un personatge que també té presència a Plaça Orfila i Plaça Masadas.

Una altra tasca que duem a terme és el manteniment, decoració i posada a punt de les tres carrosses reials.


Imatges