Aventures | Generals
"Res no uneix tant com una bestiesa compartida" - Joan Fuster
+ aventures
HAIMES I PATGES REIALS
Els últims anys hem creat diferents haimes per allotjar els patges reials. A la Plaça Comerç de Sant Andreu hi hem instal•lat una haima dins del marc de la campanya per promoure les joguines no sexistes. A Les Corts hi hem tingut una haima amb dos patges reials que recollien les cartes dels nens i nenes, juntament amb l’Estel dels Desitjos, on tots ells poden escriure i penjar el seu desig els dies previs a l’arribada dels reis. Aquests patges també han participat en l’entrega del pa, la sal i la clau de totes les cases als reis el dia la cavalcada.


Imatges