Aventures | Generals
"Res no uneix tant com una bestiesa compartida" - Joan Fuster
+ aventures
CAVALCADA DE BARCELONA
Durant tres anys (2009, 2010 i 2011) vam coordinar un grup de quaranta persones no professionals perquè aprenguessin a caminar amb xanques i sortissin a la cavalcada de reis de Barcelona formant part de les diferents comitives reials. Aquest projecte el vam poder dur a terme gràcies a la col·laboració de diferents col·lectius (Castellers de Sants, Esplai Turons) i persones individuals  i amb l’Andrés Márquez com a professor de xanques.


Imatges