Puça a l'Escola
“Tots els nens i nenes neixen artistes. El problema és seguir sent un artista a mesura que anem creixent” – Picasso
ESPECTACLES PEDAGÒGICS
Creem i desenvolupem espectacles per encàrrec amb un alt contingut pedagògic. Els nostres clients són institucions que treballen temàtiques molt variades (ciències naturals, història, medicina, biologia, etc) i que volen crear un espectacle per treballar de manera lúdica aspectes pedagògics d’aquestes. 

L’espectacle es crea i defineix tenint en compte les franges d’edat a les quals va dirigit, les possibilitats tècniques de l’espai i els continguts pedagògics a treballar. A partir d’aquí s’escriu el guió, se seleccionen els actors (especialistes en la temàtica a treballar si és necessari), es creen els vestuaris i els elements escenogràfics i es munta l’espectacle. 

Són espectacles molt específics, la característica principal dels quals és que són absolutament adaptats a les necessitats del client i en els quals es cuida al màxima la dimensió artística.